-->

كلمات أغنية على ما يبدو مترجمه مع الفيديو - جوليا بطرس


كلمات أغنية على ما يبدو  - جوليا بطرس

على ما يبدو دمو خفيف
على ما يبدو شكلو ظريف
وجوَ لطيف وحكيو طريف
ومنو سخيف على ما يبدو

Apparently he has a sense of humour
apparently he looks attractive
and the atmosphere he bring is nice
and he speaks elegantly
and he is not silly, apparently

على ما يبدو طبعو كريم
و فكرو سليم و صوتو رخيم
ولون عيونو ما يخونو
واكتر ما عاد فينا نضيف

apparently he has a generous attitude
his mentality is safe
his voice is remarkable
and the color of his eyes, do not deceive
and we cannot praise him more than this

على ما يبدو هاوي غرام
وخايف يجرح قلبي حرام
انا ما وعدتو او بعدتو
ولا قلتلو الأمل ضعيف

apparently, he wishes to love
and hi is afraid to hurt my heart
i didn`t promise him (love) nor did i send him away
nor did i tell him that hope is far

غناء: جوليا بطرس
كلمات: فادي الراعي
ألحان: زياد بطرس
تاريخ: 2010